Om BSBiosystems


Haymaking
BSBiosystems beskæftiger sig med sig med teknologi til biologisk produktion

Herunder:
  • Rådgivning. f.eks.valg af teknologi til forelagte opgaver
  • Forskning
  • Udvikling; målrettet udvikling af teknologi
  • Undervisning
  • Projektansøgning, nationalt og EU
  • Projektledelse
Biosystems Engineering

Autonomous field robot
Hvad er Biosystems Engineering?

Da mekaniseringen af landbruget startede var betegnelsen for området "landbrugsmaskiner".

Efterhånden som området blev udvidet, blandt andet til at omfatte mekanisering
i gartneri, frugtavl m.m. indførtes betegnelsen "Jordbrugsteknik". Siden er der kommet flere områder til, herunder akvakultur, dyrkning af alger
i reaktorer eller i havet, mekanisering i parker og grønne områder m.m.

Som følge heraf har man,, på internationalt plan, brugt megen energi og opfindsomhed
på at finde en ny betegnelse. Der synes at være en vis konsensus om
betegnelsen "Biosystems Enginnering".

På dansk anvendes undertiden betegnelsen "Biosystemteknologi".